Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nejpoužívanější slovíčka ve španělštině

13. 6. 2014

Nejfrekventovanější slovíčka a fráze pro Vaše cesty do Španělska a dalších španělsky mluvících zemí

Frases útiles (užitečné fráze)

Buenos días (bwénos días) / Buenas tardes (bwénas tardes) / Buenas tardes / Buenas noches (nočes)

Dobré ráno / odpoledne / dobrý večer / dobrou noc

Buenos días / Hola (ola)

Dobrý den / Ahoj

Hasta (asta) la vista (la vista) / Hasta luego (asta lwégo) / Nos vemos (nos bemos) /

Adiós (adiós)

Nashledanou / Nashle / Zatím / Nashle / Naviděnou / Ahoj

Cómo (kómo) está Usted? (está usted)

Cómo (kómo) estás? (estás)

Bien, y Usted? (bien i usted)

Bien, y tú? (bien i tu)

Jak se máte?

Jak se máš?

Dobře. Co Vy?

Dobře. Co ty?

Encantad* (enkantad*-o  rod m. / *-a rod ženský)

Těší mě.

Gracias (grasias / graΘias)

Děkuji. / Díky.

Fue un placer (fue um plaser / plaΘer)

Rádo se stalo.

Disculpe (diskulpe)

Perdone Usted (perdone usted). Perdóname (perdóname)

Pardon / promiňte 

Omlouvám se. Promiňte mi.

Está bien (está bien)

No pasa nada (no pasa nada), bueno (bweno)

To je v pořádku.

Vždyť se nic neděje

Buen viaje (buem biache)

Šťastnou cestu.


Letreros y Avisos (cedule a upozornění)                                               

Fuera de servicio (fuera de servisio / serviΘio)

Mimo provoz

Todas las habitaciones (todas las abitasiones / abitaΘiones) están ocupadas (están okupadas)

Všechny pokoje obsazeny

Vendido (bendido)

Vyprodáno

No fumar (no fumar)

Kouření zakázáno

No entrar al área verde (no entrar al área berde) / No pise el césped (no pise el sésped / Θésped)

Nevstupujte na trávník

Cuidado con la grada (kuidado kon la grada)

Pozor na schod

Silencio  (silensio / silenΘio)

Udržujte prosím ticho

Cuidado con los carteristas

(kuidado kon los karteristas)

Pozor na kapesní zloděje

Está prohibido manejar bicicleta

(está proibido manechar bisikleta / biΘikleta)

en zona peatonal (en sona / Θona peatonal)

Je zakázáno jezdit na kole na cestách pro pěší

Ocupado (okupado)

Obsazeno

 

Transporte en avión (letecká doprava)                                                             

Agencia de viaje (achensia / achenΘia de biache)

Cestovní kancelář

Billete de avión / Pasaje aereo (pasache aéreo), pase abordo (pase abordo)

Letenka, palubní lístek

Salidas (salidas)

Odlety

Llegadas (l´egadas)

Přílety

Sala de Partidas (sala de partidas)

Odletová hala

Sala de Llegadas (l´egadas)

Příletová hala

Declaración del equipaje (deklarasión de ekipache) Despacho (despačo) / embarque (embarke)

Odbavení zavazadel

Puerta de abordo (pwérta de abordo)

Vchod

Suban al avión (suban al avión)

Nastupte do letadla

Retraso (rretraso)

Zpoždění

Cancelado (kancelado / kanΘelado)

Zrušený

Equipajes (ekipaches)

Zavazadla

Epuipaje de mano (ekipache de mano)

Příruční zavazadlo

Azafata (asafata / aΘafata)

Letuška / stevard

Entrega de equipajes (entrega de ekipaches)

Výdej zavazadel

Descenso (dessenso / desΘenso)

Přistání

Despegue (despege)

Start

Asegure su cinturón (asegure su sinturón / Θinturón)

Připoutejte se

Hora local (ora lokal) horario local (orario lokal)

Místní čas

Disculpe, de dónde sale el autobus de traslado del aeropuerto? (diskulpe de donde sale el autobus de traslado del aeropuerto)

Promiňte, odkud jezdí autobus na dopravu z letiště?


Estadía en el hotel  (pobyt v hotelu)                                                                  

Recepción (rresepción / rreΘepΘión)

Recepce

Sala de espera (sala de espera)

Vstupní hala

Habitación simple (abitasión / abitaΘión simple) / Habitación doble (doble)

Jednolůžkový / dvoulůžkový pokoj

Llave (l´ave) / Carta magnética / Carta de la habitación (karta magnétika / karta de la abitasión / abitaΘión)

Klíč / Karta od pokoje

Caja fuerte / seguridad del hotel

(Kacha fuerte / seguridad del otel )

Hotelový trezor

Servicio a la habitación (abitasión / abitaΘión)

Pokojová služba

Media pensión, pensión completa (media pensjón,  pensjón kompleta)

Polopenze / Plná penze

Todo incluido en el precio de la estadía

(todo inkluido en el presio / preΘio de la estadía)

Vše zahrnuto do ceny pobytu

Camarera (kamarera)

Pokojská

Portero (portero)

Portýr

Es posible reservar una habitación? (es posible reservar una abitasión / abitaΘión)

Je možné si rezervovat pokoj?

Inclúyalo en mi cuenta (inklúja lo en mi kuenta).

Přidejte to na můj účet.

Quisiera pedir el servicio a la habitación

(kisiéra pedir el servisio / serviΘio a la abitasión / abitaΘión)

Rád bych si objednal pokojovou službu.

El desayuno está incluido en el precio? (el desajúno está inkluído en el presio / preΘio)

Je snídaně v ceně?

Me podría levantar maňana por teléfono? (me podría levantar maňana por teléfono)

Mohl byste mě zítra vzbudit telefonem?


Vacaciones  (dovolená)                                                                               

Guía (gíja)

Průvodce

El mapa de la ciudad (el mapa de la siudad)

Plán města

Centro comercial (sentro komersial)

Obchodní centrum

Oficina turística (ofisina turístika)

Oficina de atención al turista (Oficina de atensión al turista)

Turistická kancelář (Informační centrum)

 

Excursión (ekskursión)

Vyjížďka / Vycházka

Monumentos históricos (monumentos  istórikos)

Historické památky, pamětihodnosti

Cambio (kambio)

Cambio de moneda (kambio de moneda)

Směnárna

 

Crema de broncear (krema de broncear / bronΘear)

Opalovací krém

Playa (plája)

Pláž

Zona peatonal (sona / Θona  peatonal)

Pěší zóna

Camping / Terreno de camping (kampink / terreno de ...)

Camping / Tábořiště

Cómo voy a ...? (kómo voj a)

Kudy se dostanu k…?

Podría ayudarme, cómo llego, voy a?

(podría ajudárme, kómo l´ego, voj a)

Mohl byste mi poradit, jak se dostanu k…?

Está cerca la estación de autobuses?

(está serka la estasión de autobúses)

Je tady poblíž autobusová zastávka?

Disculpe, perdone,  (diskulpe, perdone)

podría hacernos una foto? (podría asernos aΘernos una foto)

Promiňte,

mohl byste nás vyfotit?

 

TRANSPORTE: AUTOBÚS / TREN / METRO (doprava: bus / vlak / metro)

Billete de ida y vuelta (bil´ete de ida i vuelta)

Zpáteční jízdenka

Sólo de ida (solo de ida)

Jednosměrná jízdenka

Horario de: bus-tren-metro (orario de bus-tren-metro)

Jízdní řád: bus – vlak - metro

Conductor (konduktor)

Řidič

Cambiar  (kambiar)

Přestupovat

Camarote (kamarote)

Kupé

Ruta (rruta)

Trasa, trať

Es posible reservar un asiento? (es posible reservar un asiénto)

Je možné si zarezervovat sedadlo? (Je možné koupit si místenku ?)

Quisiera billete de ida y vuelta a...

(kisíera bil´ete de ida i vuelta a)

Chtěl bych zpáteční jízdenku do…

Va este autobús – tren a...? (va este autobús – tren a)

Jede tenhle autobus - vlak do … ?


 Viaje en auto (cestování autem)                                                                           

Licencia de conducir (lisensia de kondusir)

Řidičský průkaz

Auto – alquiler (auto - alkiler)

Půjčovna aut

Seguros  (seguros)

Pojištění

Auto-mapa, Mapa de carreteras (auto-mapa, mapa de kareteras)

Autoatlas, automapa

Gasolinera (gasolinera)

Benzínová pumpa

Sin plomo (sim plomo)

Bezolovnatý

Neumático sin aire (neumátiko sin ajre)

Prázdná pneumatika

Reserva (rreserva)

Rezerva

Mecánico (mekániko)

Mechanik

Tanque lleno, por favor. (tanke l´eno, por favor)

Plnou nádrž, prosím.


Comidas en restaurante (stolování v restauraci)                              

Entradas / entrantes (entrádas / entrántes)

Předkrmy

Plato principal (plato principal / prinΘipal)

Hlavní chod

Dulce / amargo / salado / agrio (dulse / amárgo / saládo / ágrio)

Sladký / hořký / slaný / kyselý

Frutas, verduras (frutas, verduras)

Ovoce, zelenina

Cerdo / Pollo / Cordero / Vacuno / Pescado

(serdo / Θerdo / pol´o / kordero / vakuno / peskado)

Vepřové / kuřecí / jehněčí / hovězí / ryba

Cocido / frito / asado / horneado

(kosido / koΘido / frito / asado / orneado)

Vařený / smažený / grilovaný / pečený

El servicio no está incluido en el precio

(el seríisio no está inkluído en el présio)

Obsluha není zahrnuta v ceně

Propina (propina)

Spropitné

El menú, por favor (el menú, por favor)

Jídelní lístek, prosím.

Me cobra, por favor? (me kobra, por favor)

Puedo pagar la cuenta, por favor? (pwédo pagar la kuenta, por favor)

Zaplatím.

Mohu zaplatit účet, prosím?


 Compras (nakupování)                                                    

Vendedor (vendedor)

Prodavač

Centro comercial (sentro / Θentro komersial)

Obchodní dům

Estanco de periódicos (estanko de periódikos)

trafika

Frutería (frutería)

Frutos y verduras (fruta i verdura)

Ovoce a zelenina

Farmacia (farmásia)

Lékárna

Caja (kacha)

Pokladna

Sólo estamos mirando. (sólo estamos mirando)

Jen se díváme.

Dónde está el probador? (dónde está el provador)

Kde je zkušební kabinka?

Busco... (busko)

Sháním…

Puedo pagar con tarjeta de crédito?

(pwédo pagar kon tarcheta de krédito)

Mohu platit kreditní kartou?

Vytisknout

 
 

 

 
TOPlist